absysco® ePOS

Kompleksowe wsparcie w zarządzaniu materiałami POS na każdym etapie.

System absysco® ePOS to kompleksowe rozwiązanie ułatwiające zarządzanie materiałami point of sale na każdym etapie. To kompletna platforma webowa dostępna na komputery, tablety i smarftony, udostępniająca szereg przydatnych i niezwykle elastycznych narzędzi przyspieszających pracę od zatowarowania, przez kolportaż aż po raportowanie.

POS to materiały reklamowe wspierające sprzedaż w miejscach dystrybucji. To wszelkiego rodzaju ulotki, plakaty, standy reklamowe, elementy wystroju sklepu, listwy na półkach itp.

Dzięki absysco® ePOS zyskasz dostęp do  bieżących i aktualnych informacji, które ułatwią Ci podejmowanie odpowiednich decyzji logistycznych.

absysco® ePOS

dostępny tam,
gdzie tego potrzebujesz

System ePOS oparliśmy na przejrzystej i łatwej w obsłudze aplikacji webowej. To bezwarunkowa mobilność niedostępna w innych tego typu rozwiązaniach.

Nie ma znaczenia z jakiego urządzenia korzystasz. Z platformy absysco® ePOS możesz korzystać na komputerze stacjonarnym, laptopie, tablecie, czy telefonie komórkowym podłączonym do internetu za pomocą dowolnej przeglądarki. Bez dodatkowych aplikacji! W biurze, w drodze, punktach dystrybucji, czy gdziekolwiek indziej, gdzie zajdzie taka potrzeba.

absysco® ePOS

Wsparcie
na każdym etapie

Od przyjmowania dostaw, przez odpowiedni kolportaż, aż po zaawansowane raportowanie.

Wdrożenie platformy w Twoim biznesie zapewni Ci wsparcie w zarządzaniu logistycznym materiałami POS na każdym etapie całego procesu. Aplikacja dostarczy Ci odpowiednich i aktualnych informacji dotyczących przyjmowanych dostaw, aktualnych stanów wykorzystania, czy złożonych zamówień.

Etap 1
awizacja

W systemie absysco® ePOS udostępniliśmy wiele sposobów przyjmowania materiałów.

Bezpośrednio. Przyjęcie materiałow możesz zrealizować bezpośrednio w aplikacji. Uzupełnij prosty formularz niezbędnymi danymi, zatwierdź i gotowe!

Import z CSV/XLS. Jeśli korzystasz z arkuszy wymiany danych w formatach .csv lub .xml, możesz zaimportować je bezpośrednio do systemu.

Integracja z magazynem. Przyjęcie materiałów POS może odbywać się automatycznie za pomocą integracji z systemem magazynowym Twojego opertaora logistycznego.

Etap 2
podział na grupy

Elastyczność w sposobach grupowania była jednynm z  kluczowych założeń absysco® ePOS.

Ilość – dowolna. System umożliwia tworzenie dowolnej ilości użytkowników, grup oraz magazynów wirtulalnych.

Grupowanie. Grupowanie użytkowników może odbywać się na podstawie różnych kryteriów, np. według przynależności do określonych stref i regionów, przedstawicieli handlowych, czy też promocji.

Kombinacje są możliwe. Jeden użytkownik może należeć do jednej lub wielu grup.

Warunki zależne od grupy. Możliwość tworzenia dowolnych grup użytkowników daje nieograniczone możliwości dysponowania materiałami, w tym także ustalania limitów dostępności.

Etap 3
zamówienia

absysco® ePOS zapewnia elastyczny system zamawiania, zlecania i śledzenia dostawy

Odpowiedź na zamówienie. Platforma web umożliwia dystrybucję dostępnych materiałów POS zgodnie ze złożonymi zamówieniami. Zamówienia mogą być ograniczone do limitów przydzielonych poszczególnym grupom użytkowników.

Push & Pull. System umożliwia realizowanie zleceń zgodnych z założeniami różnych koncepcji logistycznych. Dostępne są zarówno modeletypu Push, model Pull oraz model hybrydowy Push/Pull.

Tracking. Obsługując zlecenia za pomocą naszej platformy jesteś w stanie precyzyjnie śledzić etap realizacji każdego z nich.

Import XLS. Nasz system został wyposażony w możliwość importu zleceń z pliku XLS. Jest to znaczne usprawnienie pracy.

Etap 4
raportowanie

absysco® ePOS to także łatwy i szybki dostęp do wszelkich danych. Zaawansowane raportowanie daje pełen obraz aktualnej sytuacji.

Raporty zleceń. System umożliwia wygenerowanie raportu obejmującego wszystkie lub wybrane zlecenia, ich szczegóły oraz etap realizacji.

Raporty rotacji i wykorzystania. Raport podsumowujący rotację materiałów pozwoli Ci na określenie zużycia i zapotrzebowania na materiały w poszczególnych grupach. Aktualny stan wszystkich posiadanych materiałów sprawdzisz za pomocą zagregowanego raportu wykorzystania.

Historia przepływu. Kto, kiedy, ile i dokąd. Na te pytania odpowiada zagregowany raport historii przepływu dostępny za pomocą zaledwie kilku klinięć.

Dostępność on-line. W razie potrzeby masz dostęp do wszystkich danych on-line. Z każdego miejsca i o każdej porze.

Czy są materiały POS lub POSM?

Mianem POS (point of sale) lub POSM (point of sale materials) określane są różnego rodzaju materiały reklamowe, których rolą jest bieżące wsparcie sprzedaży w miejscu ich ekspozycji. 

Do grupy materiałów POS zaliczamy m.in. ulotki, plakaty, flagietki, displaye i standy rekalmowe, ramki i potykacze, listwy reklamowe umieszczone w obrębie sklepu i prezentujące jego aktualne promocje.

Aplikujesz na stanowisko:

Aplikacja ogólna

ekran logowania system mobilny SFA

Ekran logowania

Ekran logowania systemu absysco® onemobile można dostosować do identyfikacji wizualnej Twojej marki, umieszczając tutaj nazwę i logo.

Logowanie do platformy jest bezpieczne. Połączenie jest szyfrowane, a poza standardowym hasłem możliwe są także inne metody autoryzacji, jak odcisk palca czy FaceID.